ZOBACZ WSZYSTKIE

21 października 2020
Komisja Europejska wstępnie zatwierdziła założenia pracy na 2021 r. Zaproponowano, aby działania Komisji skupione były wokół sześciu obszarów takich jak:

najnowsze aktualności

Na wieczornym posiedzeniu Sejmu w dniu 14.05.2020 uchwalono ostateczną treść tzw. ustawy osłonowej.

 

Ustawa ta zakłada między innymi uchylenie art. 15zzr i 15zzs, które zawiesiły bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, także tych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

Zgodnie z ostateczną treścią ustawy, zawieszone wcześniej terminy ulegają „odwieszeniu” po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 23 maja 2020 roku.

 

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta (musi to nastąpić w terminie 21 dni od dnia przekazania treści ustawy). Następnie ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 

Przepisy ustawy wejdą w życie - w zasadniczym zakresie - z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PINK było także zaangażowane w konsultacje nad tym projektem poprzez wysłanie swojego stanowiska i propozycji do Ministerstwa Rozwoju, współautora ustawy.

 

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf.

 „Odwieszenie” terminów - uchylenie art. 15zzr i 15zzs

pobierz dokument

15 maja 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ