Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Praktyczne problemy związane z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich – działania PINK

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie PINK podejmuje działania w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym, która to kwestia, stanowi jeden z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy wieczyści w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ocenie PINK, niezbędne jest uregulowanie…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W dniu 17 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Projekt przewiduje przedłużenie do dnia 30 września 2022 roku terminu przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 roku…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt przewiduje między innymi następujące rozwiązania: w ramach uproszczenia obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych; wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami…

Aktualności | Ukraina

Branża nieruchomości komercyjnych wspiera Ukrainę

ostatnia aktualizacja – 1 kwietnia 2022 roku Członkowie Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych solidaryzują się z Ukrainą i wspierają akcje pomocowe Firmy z branży nieruchomości podejmują różnorakie działania mające na celu udzielenie pomocy i wsparcia zarówno obywatelom Ukrainy pozostającym w ogarniętym wojną kraju, jak i osobom szukającym schronienia między innymi w Polsce. Poniżej przekazujemy informacje o…

Aktualności | Covid-19

Remote work in public administration offices and recommandations for business

W związku rozwojem sytuacji epidemicznej, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK's letter to the Minister of Justice on problems related to the right of perpetual usufruct.

W związku z niesatysfakcjonującymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi nabywania prawa użytkowania wieczystego, w dalszym ciągu apelujemy o uregulowanie kwestii zgód właścicielskich przy podziale lub scalaniu nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego. pobierz dokument