ZOBACZ WSZYSTKIE

20 stycznia 2021
UWAGA - spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż
13 stycznia 2021
Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów,
08 stycznia 2021
W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek

najnowsze aktualności

Proces inwestycyjno-budowlany - wnioski złożone do 30 grudnia 2020 r. nadal rozpatrywane według startych przepisów.

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na mocy którego dodano przepisy epizodyczne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.

 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w zakresie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r., dla których został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, czy też zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych (w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) lub została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, stosowane będą przepisy dotychczasowe (tj. obowiązujące do dnia 30 grudnia 2020r.).

 

Wszystkie nowe wnioski, tzn. te, które wpłyną od dnia 31 grudnia 2020r., będą już rozpatrywane zgodnie z nowymi przepisami.

 

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12340250/12737102/12737103/dokument473952.pdf

Informacja dotycząca procesu inwestycyjno-budowlanego

pobierz dokument

23 grudnia 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ