ZOBACZ WSZYSTKIE

20 stycznia 2021
UWAGA - spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż
13 stycznia 2021
Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów,
08 stycznia 2021
W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek

najnowsze aktualności

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Termin na złożenie takiego sprawozdania mija z dniem 31 stycznia 2021 r.

 

Sprawozdanie, poza danymi identyfikującymi podatnika, powinno zawierać informacje o:

  • wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku;
  • wartości świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku;
  • wartości świadczeń pieniężnych w poprzednim roku nieotrzymanych w terminie określonym w umowie, wraz z procentowym udziałem tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń;
  • wartość świadczeń pieniężnych w poprzednim roku niespełnionych w terminie określonym w umowie, wraz z procentowym udziałem tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń.

 

Sprawozdanie składa się przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra finansów formularza elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów.

 

Niezłożenie sprawozdania w terminie może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania sprawozdań można znaleźć tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych.

 

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla spółek nieruchomościowych

pobierz dokument

08 stycznia 2021

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ