ZOBACZ WSZYSTKIE

20 stycznia 2021
UWAGA - spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż
13 stycznia 2021
Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów,
08 stycznia 2021
W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek

najnowsze aktualności

Prezydent podpisał tzw. „pakiet mieszkaniowy”, czyli ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

 

Jednym z najważniejszych celów ustawy jest cyfryzacja procesu budowlanego, który ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki po pandemii koronawirusa. Istotne są także wsparcie dla budownictwa komunalnego i społecznego, wsparcie dla tzw. TBS oraz szeroko pojęta pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19.

 

W kwestii cyfryzacji procesu budowlanego, zmiany ujęte w ustawie stanowić mają jedynie jej początek. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada dalsze zmiany w tym obszarze, które objąć mają m.in. wprowadzenie w drugiej połowie przyszłego roku możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przez Internet wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym z projektem budowlanym.

 

Uchwalone zmiany w Prawie Budowlanym obejmują możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej, a także załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów. Ministerstwo udostępni dedykowany portal internetowy - www.e-budownictwo.gov.pl – poprzez który inwestor będzie mógł wypełnić formularz wniosku i przesłać go do urzędu poprzez platformę ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami i jednym podpisem zaufanym. Co ważne, inwestor będzie miał prawo do wyboru formy procedury, bowiem procedura papierowa nie zostaje zniesiona.

 

Drogą elektroniczną będzie można:

 • zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektów);
 • zgłosić rozbiórkę;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyłączającej stosowanie niektórych obowiązków w stosunku do kierownika budowy;
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
 • zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • zgłosić zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 •  

Od 1 lipca 2021 r. poprzez aplikację e-budownictwo będzie można:

 • złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym w postaci elektronicznej;
 • złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu; budowlanego;
 • zawiadomić o zakończeniu budowy;
 • złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

 

Ustawę można znaleźć pod poniższym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/534_u.htm.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - tzw. "pakiet mieszkaniowy"

pobierz dokument

21 grudnia 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ