ZOBACZ WSZYSTKIE

03 lutego 2021
PINK został Partnerem Wspierającym IV edycji TOP WOMAN IN REAL ESTATE Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu -
01 lutego 2021
Najważniejsze zmiany w zakresie obostrzeń epidemicznych obowiązujące do 14 lutego 2021 roku otwarcie sklepów w galeriach handlowych – w odpowiednim

najnowsze aktualności

Projektowane rozporządzenie zakłada czasowe ograniczenie funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 i zlokalizowanych w nich placówek handlowych i usługowych, z wyłączeniem tych konkretnie wskazanych w projektowanym rozporządzeniu.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wątpliwości interpretacyjne wynikające z zaproponowanej treści rozporządzenia. W Polsce w wielu wielkopowierzchniowych obiektach handlowych funkcjonuje także powierzchnia biurowa, całkowicie niezależna od części handlowej lub usługowej. W związku z tym, dla zapewnienia możliwości dalszego funkcjonowania biur zlokalizowanych w tego rodzaju obiektach, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przepisu § 7 ust. 5 pkt 2 w następujący sposób:

  • dodanie w § 7 ust. 5 pkt 2 po lit. m lit. n w brzmieniu:

„n) biurowych.”.

 

Wprowadzenie takiej zmiany wyeliminuje ewentualne wątpliwości interpretacyjne i pozwoli na dalsze funkcjonowanie powierzchni biurowych, na których świadczone są usługi biurowe, w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wątpliwości, które mogą powstać w związku z definicją wielkopowierzchniowych obiektów handlowych zawartą w § 7 ust. 5 projektowanego rozporządzenia. Postulowalibyśmy o jednoznaczne przesądzenie, że wskazane w tym przepisie ograniczenie nie doprowadzi do zamknięcia obiektów biurowych, niestanowiących obiektów handlowych, w których znajdują się placówki handlowe i/lub placówki usługowe o powierzchni 2000 m2. Takie doprecyzowanie jest niezwykle ważne z punktu widzenia działalności nieruchomości komercyjnych, w tym także nieruchomości biurowych. Tymczasem, na gruncie projektowanego przepisu nie da się ostatecznie wyłączyć takiej intencji projektodawcy, zgodnie z którą całe obiekty, w ramach których funkcjonują placówki powyżej 2000 m2, powinny być wyłączone z użytkowania.

 

Uwagi PINK do projektu nowelizacji rozporządzenia epidemicznego

pobierz dokument

05 listopada 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

  1. pl
  2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ