UWAGI PINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – UD257