Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) zrzesza w jednej organizacji uczestników rynku nieruchomości komercyjnych – deweloperów, inwestorów, zarządców nieruchomości, firmy projektowe, konsultantów budowlanych, doradców rynku nieruchomości oraz firmy doradztwa prawnego, podatkowego oraz usług finansowych – umożliwiając im wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne. Stowarzyszenia PINK jest zarówno ich reprezentantem, jak i platformą współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy.

O Nas

Branża nieruchomości komercyjnych stanowi istotną gałąź gospodarki, dynamicznie rozwijającą się przez ostanie 30 lat, dysponując aktywami o wartości ponad 250 mld złotych.

Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), umożliwia zrzeszonym podmiotom wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne. Pretekstem do utworzenia Stowarzyszenia PINK było zakwestionowanie w 2016 roku poprawności zwrotu podatku VAT w ramach historycznych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. W wyniku działań miedzy innymi Stowarzyszenia PINK (korespondencja i spotkania, publikacje, raport) Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, po którym zaniechano kwestionowania transakcji. W następstwie tych działań, od 2018 roku Stowarzyszenie PINK zajęło się również innymi tematami legislacyjnymi dotykającymi rynku nieruchomości komercyjnych.

Celem Stowarzyszenia PINK jest, aby  w jednej organizacji zrzeszać przedstawicieli sektorów rynku nieruchomości komercyjnych tj. biurowego, magazynowego, handlowego, hotelowego i PRS i która zarówno byłaby ich reprezentantem, jak i platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy.

Do Stowarzyszenia PINK należą deweloperzy, inwestorzy, zarządcy nieruchomości, firmy projektowe i konsultanci budowlani, doradcy rynku nieruchomości oraz firmy doradztwa prawnego, podatkowego i usług finansowych. 

DEVELOPERS

INVESTORS

ASSET MANAGERS

LAWYERS

ADVISORS

Misja i Cele

Misją Stowarzyszenia PINK jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Współpracując z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi chcemy promować dobre praktyki i standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych.

Celem Stowarzyszenia PINK jest:

 • wpływ na proces kształtowania prawa poprzez opiniowanie założeń i  projektów legislacyjnych dotykających  praw i interesów podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • współpraca z władzami samorządowymi, administracją państwowej i organizacjami międzynarodowymi w sprawach związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości komercyjnych,
 • stworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla rozwiązań proponowanych przez branżę nieruchomości komercyjnych,
 • tworzenie platformy współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych.

Działania

Stowarzyszenie PINK podejmuje szereg działań zarówno z własnej inicjatywy, na wniosek jego członków, jak i w ramach współpracy z innymi organizacjami branżowymi administracją państwową i samorządową. Patronuje również wielu inicjatywom i wydarzeniom.

Wybrane działania, które realizujemy:

 • prowadzenie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi w zakresie zagadnień wpływających na działalność podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • współpraca z Ministerstwami, opiniowanie zmian legislacyjnych, dostarczanie informacji i raportów wspierających nasze stanowisko branży,
 • organizowanie spotkań, konferencji i webinariów dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych, a także uczestnictwo w takich wydarzeniach,
 • współpraca z osobami, podmiotami i organizacjami wspierającymi podobne cele,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych i projektów członków związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • utrzymywanie relacji z mediami,
 • prowadzenie informacyjnej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.

Główne tematy, którymi się zajęliśmy

 • VAT on asset transactions – 2016-2018 (spotkania, raport i korespondencja);
 • FINN (equivalent to REIT) – 2018 (raport i uwagi); od 2020 roku współpraca ze Stowarzyszeniem REIT; w kwietniu 2021 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, wytycznych do ustawy; udział jako ekspert zewnętrzny w spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ustawy w lipcu 2021;
 • withholding tax (WHT) – korespondencja 2019 i 2020;
 • the so-called building regulation and construction project issues – opiniowanie luty i lipiec 2020, grudzień 2021;
 • tzw. megaustawa – 2019 i 2020 (uwagi, komisje sejmowe i szkolenia, korespondencja z UKE); kwiecień 2021 – przygotowanie raportu pt. „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych” opracowanego we współpracy z Dentons Europe, Arcadis Polska, Ghelamco Poland, Globalworth Poland, HB Reavis Poland, Knight Frank oraz Skanska Property Poland; od sierpnia 2021 trwające działania wspólnie z Łukaszewicz Kancelaria Adwokacka  mające na celu uniknięcie zapisów niekorzystnych dla właścicieli budynków (korespondencja i spotkania z KPRM i UKE);
 • tzw. tarcze antykryzysowe – marzec – lipiec 2020 (zgłaszanie uwag, proaktywna publikacja postulatów jak kwestie braku symetrii w traktowaniu właścicieli nieruchomości i najemców, wsparcie dla sektora, zniesienie bezczynności urzędów);
 • EKŁE (Europejski Kodeks Łączności) w kontekście zmian do megaustawy – sierpień 2020;
 • retention fee - September 2020
 • income tax – wrzesień-październik 2020 (pisma, raport i ekspertyza wysłane do Ministerstwa Finansów, zgłaszanie uwag, webinar i wypowiedzi w prasie), sierpień 2021 (pismo w sprawie uwag do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw), lipiec 2022 (zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw);
 • perpetual usufruct – czerwiec-lipiec 2021 (wysłane pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, uczestnictwo członków PINK w debacie organizowanej przez Rzeczpospolita); dalsze pisma w sprawie zgód właścicielskich do Ministerstwa Rozwoju – listopad 2021 oraz do Ministerstwa Finansów – grudzień 2021 i marzec 2022 ;
 • Return to the office – podjęcie inicjatywy członków PINK dotyczącej kampanii społecznej – listopad-grudzień 2020; kampania przeprowadzona w trakcie EFNI, wypowiedzi w prasie  – jesień 2021 roku; kwiecień,  maj i wrzesień 2022  – debaty transmitowane na żywo;
 • consultation on the revision of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings – czerwiec 2021 (przekazanie uwag do dokumentu opracowanych we współpracy z firmami członkowskimi);
 • zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – styczeń 2021 (udział w debacie, zgłoszone uwagi w ramach prekonsultacji), maj 2022 (zgłoszone obszerne uwagi w ramach konsultacji); uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, dyrektora Michała Gila w prezentacji i panelu dyskusyjny na konferencji PINK w czerwcu 2022;
 • ESG i budownictwo zrównoważone: raport PINK 2021, utworzenie grupy roboczej ESG i organizacja serii webinariów w 2022;
 • optymalizacja zużycia energii: sierpień/wrzesień 2022 (prace nad poradnikiem „Oszczędzanie energii w obiektach komercyjnych” oraz zgłoszenie uwag w ramach konsultacji branżowych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Management Board

The board of the PINK Association consists of experienced real estate market managers representing various real estate sectors.

PT_strona_o nas

PAWEŁ TOŃSKI

President of the PINK Management Board

Paweł Toński is the co-founder and President of the Management Board of the PINK Association, as well as the Managing Partner responsible for the real estate team at CRIDO. He has over 20 years of experience in tax advisory, in particular in the area of CIT as well as transactions and restructuring. He advised, among others in developing international and national investment and ownership structures. He actively participated in planning and negotiating dozens of transactions of acquisition, sale or reorganization of assets worth at least several hundred million EUR each. For his achievements, he received numerous awards in the rankings of tax advisors published by Rzeczpospolita and Dziennik Gazeta Prawna - in the following categories: CIT, transaction advisory and M&A consulting. The real estate team led by him in CRIDO won the prestigious Eurobuild Awards in 2017, 2018 and 2019 in the category of the best tax advisor in Poland for the real estate industry.

KINGA BARCHOŃ

Member of the PINK Management Board

Kinga Barchoń is a Partner in the Real Estate Advisory Team of PwC Poland. He has over 20 years of transaction experience, including strategic advisory, financial due diligence, net operating income review, acquisition accounting, review of projections, share purchase agreement review and post deal services. Kinga Barchoń is a qualified accountant (ACCA), a member of the Polish branch of the Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS), a member of the Urban Land Institute (ULI), a Certified Fraud Examiner (CFE) and a Certified Internal Auditor (CIA). Her main areas of specialization are: real estate transactions, financial due diligence, the highest and best usability studies, optimization and restructuring of real estate use, strategic consulting. She gained experience in such projects as:

 • transaction services includes more than 200 projects with focus on due diligence projects on targets from the real estate and construction sector.
 • Review of finance functions at real estate retail company, including recommendations relating to systems and outsourcing of certain functions
 • Optimalisation programme for property owners (telecommunication, railway stations) of the real estate functions and portfolios. Leading restructurisation of the real estate portfolio of one of the biggest banks (200 properties)
 • Experience in property efficiency management
 • Expert witness support in the real estate sector, portfolio/ property restructuring, and construction/ development support services
WG_strona_o_nas

WERONIKA GUERQUIN-KORYZMA

Member of the PINK Management Board

Weronika Guerquin-Koryzma is a partner in Baker McKenzie’s Warsaw office. She is the head of the Warsaw Office Real Estate Practice. Weronika advises domestic and international investors, developers, investment funds and financial institutions on real estate transactions in the office, logistics, retail, hotel and residential sectors in Poland and CEE, in the field of acquisitions (including portfolio transactions), real estate M&A transactions, structuring of joint ventures, sale and lease back transactions, as well as consultancy in the development process and in the commercialization of projects..

AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ

Member of the PINK Management Board

Specialist and manager with 25 years of experience on the commercial real estate market in the field of investment transactions and property management as well as real estate appraisals. Since 2017, he has been running his own business dealing with real estate valuations and consulting. In the years 2004 - 2016, she managed a portfolio of real estate funds worth approximately PLN 1.5 billion in BZ WBK TFI SA, acting as a member of the management board of many special purpose vehicles. Formerly, Director of the Valuation and Consulting Department at DTZ Polska, previously worked at the real estate agency Henry Butcher Sp. z o. o. and in construction sector. A civil engineer by education, a graduate of the Warsaw University of Technology, an authorized property appraiser since 1996 and a real estate broker since 2004, a member of Polish professional organizations. Since 2018, a member of the State Qualification Committee for property appraisers. She completed postgraduate studies at Hallam Sheffield University in property valuation and management and became a member of the Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) in 2002. Member of the Management Board of RICS Poland in 2011 - 2017 and since September 2016 an accredited RICS mediator. Member of the Urban Land Institute (ULI).

Kopia – Projekt bez nazwy

ARKADIUSZ RUDZKI

Member of the PINK Management Board

Arkadiusz Rudzki is a Member of the Management Board of the PINK Association and Vice-President for Leasing and Sales, Member of the Management Board of the Skanska office company in Central and Eastern Europe responsible for the rental and sale of investment products as well as real estate portfolio management and cooperation with key corporate clients in the CEE region. He started working at the Skanska office company in 2012 in Poland as a director for leasing and real estate value management, at the same time holding the position of Key Client Director in the company’s management board at the CEE level. Then, from January 2016, he managed Skanska development business in Poland as managing director, remaining on the management board of the CEE region. During this period, the office company in Poland sold 15 buildings for approx. EUR 841 million, leased approx. 387,000 sq m. and commissioned 18 investments with a total area of approx. 402,000 sq m. Arkadiusz Rudzki has 20 years of experience in the real estate market, which he gained while working for leading financial institutions, consulting companies and private equity funds related to this sector. 

KATARZYNA STEINER

Member of the PINK Management Board

Kopia – Projekt bez nazwy(3)

Katarzyna Steiner is a Member of the Management Board of the PINK Association and a Financial Director with 20 years of experience working in international corporations in Poland and abroad, including 15 years of experience in the commercial real estate market. He has been managing the finances of SEGRO in Central Europe for five years. SEGRO, a Real Estate Investment Trust (“REIT”), owns or manages a 7 million square meter property portfolio worth £11 billion, and provides services to clients from a wide variety of industries. Before joining SEGRO, she was associated with IVG for nine years, initially at the company's headquarters in Bonn, later in the branch in Warsaw, and earlier with PricewaterhouseCoopers AG in Düsseldorf. She is a member of the Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) and other international organizations associating specialists in the field of commercial real estate and finance. She is a graduate of the University of Gdańsk in the field of Finance and Accounting.