news

The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration on reconciliation of the land or plot development project, architectural and construction project, technical project and the project of fire-fighting equipment for compliance with fire protection requirements

The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of September 17, 2021 on reconciliation of the land or plot development project, architectural and construction project...

Read more »

POLISH DEAL - SUMMARY F THE ANNOUNCMENT

W ostatnim czasie Zjednoczona Prawica zaprezentowała tzw. „Polski Ład”, będący programową propozycją reform społeczno-gospodarczych na najbliższe lata. Polski Ład obejmuje swym zakresem pięć priorytetów: zwiększenie

Read more »

RAPORT PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. 

Read more »

REAL ESTATE IMPACTOR 2021

W ramach konferencji Real Estate Impactor 2021, w debacie „Biura reaktywacja” organizowanej w dniu 25 maja 2021 roku wzięła udział Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjna oraz

Read more »