UWAGI PINK propozycje zmian do tzw. rozporządzenia budynkowego

pismo z dnia 6 marca 2020 roku do Ministerstwa Rozwoju