Pismo PINK z dnia 23 kwietnia 2020 roku PINK wystosowane do Ministerstwa Rozwoju

W dniu 23 kwietnia 2020 roku PINK wystosował pismo do Ministerstwa Rozwoju, z postulatami do tzw. Tarczy z podziałem na kwestie: prawo budowlane i procedury administracyjne, podatki, kwestie dotyczące umów najmu, kwestie pracownicze i korporacyjne.