korzyści dla Członków Stowarzyszenia PINK

Chcemy działać na rzecz całej branży nieruchomości komercyjnych,  dlatego zapraszamy wszystkie podmioty związane z tą branżą do dołączenia do PINK.

integracja środowiska biznesowego posiadającego wspólne cele i wyzwania

możliwość uczestniczenia w procesie legislacyjnym poprzez aktywne zgłaszanie za pośrednictwem PINK potrzeb oraz udział w konsultacjach publicznych

wymiana myśli i aktywne kształtowanie stanowiska branży poprzez udział w zespołach roboczych

dostęp do wiedzy – zmiany legislacyjne, praktyki branżowe, dyskusje ekspertów

platforma wymiany doświadczeń i budowania kontaktów w branży (zespoły robocze, webinary i śniadania/spotkania PINK)

możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i wiedzą poprzez udział w spotkaniach, webinarach, szkoleniach i panelach w roli prelegentów

większość wydarzeń dla członków finansowana jest z budżetu ze składek członkowskich – w przypadku szkoleń płatnych członkowie PINK otrzymują zniżki