Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

STOWARZYSZENIE PINK wystosowało do Ministerstwa Rozwoju i Technologii pismo adresujące podnoszone przez naszych Członków problemy interpretacyjne przepisów związanych ze sporządzeniem, przekazaniem i umieszczeniem w widocznym miejscu świadectwa charakterystyki energetycznej, kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz

Czytaj więcej »

STOWARZYSZENIE PINK przesłało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (RC13)

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami publicznymi Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie

Czytaj więcej »

REKOMENDACJE PINK

22 PRAKTYK ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM W CZASACH COVID – 19 Najważniejsze elementy: prewencja, procedury, scenariusze reakcji BEZPIECZEŃSTWO   1. Stosuj, promuj, eksponuj i egzekwuj zasady bezpieczeństwa i higieny

Czytaj więcej »