DOŁĄCZ DO NAS

Członkowie wspierający

Członkowie wspierający to firmy, które chcą aktywnie działać na rzecz polepszania warunków funkcjonowania podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych.

Aby dołączyć do Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz opłacić składkę członkowską.

Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni to osoby fizyczne, które chcą mieć możliwość decydowania o działaniach Stowarzyszenia PINK poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, a tym samym mieć realny wpływ na rozwój Stowarzyszenia.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl

 

oświadczenie o przystąpieniu