DOŁĄCZ DO NAS

Działalność Stowarzyszenia PINK opiera się na wsparciu merytorycznym jej członków wspierających. Zapraszamy podmioty, które chcą aktywnie działać na rzecz polepszania warunków funkcjonowania firm z branży nieruchomości komercyjnych.

Aby dołączyć do Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych należy uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia PINK, potwierdzić zgodność prowadzonej przez niego działalności (i rzeczywiście wykonywanej) z obszarami branż wskazanych w Statucie Stowarzyszenia PINK, złożyć oświadczenie o przystąpieniu i wypełnić klauzulę informacyjną, uzyskać akceptację Zarządu w formie uchwały oraz opłacić składkę członkowską

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl

 

oświadczenie o przystąpieniu