Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) uczestników rynku nieruchomości komercyjnych – deweloperów, inwestorów, zarządców nieruchomości, firmy projektowe, konsultantów budowlanych, doradców rynku nieruchomości oraz firmy doradztwa prawnego, podatkowego oraz usług finansowych – umożliwiając im wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne. PINK jest zarówno ich reprezentantem, jak i platformą współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy.

O Nas

Branża nieruchomości komercyjnych stanowi istotną gałąź gospodarki, dynamicznie rozwijającą się przez ostanie 30 lat, dysponując aktywami o wartości ponad 250 mld złotych.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), umożliwia zrzeszonym podmiotom wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne. Pretekstem do utworzenia PINK było zakwestionowanie w 2016 roku poprawności zwrotu podatku VAT w ramach historycznych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. W wyniku działań miedzy innymi PINK (korespondencja i spotkania, publikacje, raport) Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, po którym zaniechano kwestionowania transakcji. W następstwie tych działań, od 2018 roku PINK zajęło się również innymi tematami legislacyjnymi dotykającymi rynku nieruchomości komercyjnych.

Celem PINK jest, aby  w jednej organizacji zrzeszać przedstawicieli sektorów rynku nieruchomości komercyjnych tj. biurowego, magazynowego, handlowego, hotelowego i PRS i która zarówno byłaby ich reprezentantem, jak i platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy.

Do PINK należą deweloperzy, inwestorzy, zarządcy nieruchomości, firmy projektowe i konsultanci budowlani, doradcy rynku nieruchomości oraz firmy doradztwa prawnego, podatkowego i usług finansowych. 

DEWELOPERZY

INWESTORZY

ASSET MANAGEROWIE

PRAWNICY

DORADCY

Misja i Cele

Misją Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Współpracując z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi chcemy promować dobre praktyki i standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych.

Celem PINK jest:

 • wpływ na proces kształtowania prawa poprzez opiniowanie założeń i  projektów legislacyjnych dotykających  praw i interesów podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • współpraca z władzami samorządowymi, administracją państwowej i organizacjami międzynarodowymi w sprawach związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości komercyjnych,
 • stworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla rozwiązań proponowanych przez branżę nieruchomości komercyjnych,
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami z branży nieruchomości komercyjnych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy.

Działania

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) podejmuje szereg działań zarówno z własnej inicjatywy, na wniosek jego członków, jak i w ramach współpracy z innymi organizacjami branżowymi administracją państwową i samorządową. Patronuje również wielu inicjatywom i wydarzeniom.

Wybrane działania, które realizujemy:

 • prowadzenie rozmów z odpowiednimi instytucjami państwowymi w zakresie zagadnień wpływających na działalność podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • współpraca z Ministerstwami, opiniowanie zmian legislacyjnych, dostarczanie informacji i raportów wspierających nasze stanowisko branży,
 • organizowanie spotkań, konferencji i webinariów dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych, a także uczestnictwo w takich wydarzeniach,
 • współpraca z osobami, podmiotami i organizacjami wspierającymi podobne cele,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych i projektów członków związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • utrzymywanie relacji z mediami,
 • prowadzenie informacyjnej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.

Główne tematy, którymi się zajęliśmy

 • VAT od transakcji assetowych – 2016-2018 (spotkania, raport i korespondencja);
 • FINN (odpowiednik REIT) – 2018 (raport i uwagi); od 2020 roku współpraca ze Stowarzyszeniem REIT; w kwietniu 2021 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, wytycznych do ustawy; udział jako ekspert zewnętrzny w spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ustawy w lipcu 2021;
 • podatek u źródła (WHT) – korespondencja 2019 i 2020;
 • tzw. rozporządzenie budynkowe i kwestie projektu budowlanego – opiniowanie luty i lipiec 2020, grudzień 2021;
 • tzw. megaustawa – 2019 i 2020 (uwagi, komisje sejmowe i szkolenia, korespondencja z UKE); kwiecień 2021 – przygotowanie raportu pt. „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych” opracowanego we współpracy z Dentons Europe, Arcadis Polska, Ghelamco Poland, Globalworth Poland, HB Reavis Poland, Knight Frank oraz Skanska Property Poland; od sierpnia 2021 trwające działania wspólnie z Łukaszewicz Kancelaria Adwokacka  mające na celu uniknięcie zapisów niekorzystnych dla właścicieli budynków (korespondencja i spotkania z KPRM i UKE);
 • tzw. tarcze antykryzysowe – marzec – lipiec 2020 (zgłaszanie uwag, proaktywna publikacja postulatów jak kwestie braku symetrii w traktowaniu właścicieli nieruchomości i najemców, wsparcie dla sektora, zniesienie bezczynności urzędów);
 • EKŁE (Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej) w kontekście zmian do megaustawy – sierpień 2020;
 • opłata retencyjna – wrzesień 2020;
 • podatek dochodowy – wrzesień-październik 2020 (pisma, raport i ekspertyza wysłane do Ministerstwa Finansów, zgłaszanie uwag, webinar i wypowiedzi w prasie), sierpień 2021 (pismo w sprawie uwag do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw), lipiec 2022 (zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw);
 • użytkowanie wieczyste – czerwiec-lipiec 2021 (wysłane pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, uczestnictwo członków PINK w debacie organizowanej przez Rzeczpospolita); dalsze pisma w sprawie zgód właścicielskich do Ministerstwa Rozwoju – listopad 2021 oraz do Ministerstwa Finansów – grudzień 2021 i marzec 2022 ;
 • Powroty do biura – podjęcie inicjatywy członków PINK dotyczącej kampanii społecznej – listopad-grudzień 2020; kampania przeprowadzona w trakcie EFNI, wypowiedzi w prasie  – jesień 2021 roku; kwiecień,  maj i wrzesień 2022  – debaty transmitowane na żywo;
 • konsultacje dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – czerwiec 2021 (przekazanie uwag do dokumentu opracowanych we współpracy z firmami członkowskimi);
 • zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – styczeń 2021 (udział w debacie, zgłoszone uwagi w ramach prekonsultacji), maj 2022 (zgłoszone obszerne uwagi w ramach konsultacji); uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, dyrektora Michała Gila w prezentacji i panelu dyskusyjny na konferencji PINK w czerwcu 2022;
 • ESG i budownictwo zrównoważone: raport PINK 2021, utworzenie grupy roboczej ESG i organizacja serii webinariów w 2022;
 • optymalizacja zużycia energii: sierpień/wrzesień 2022 (prace nad poradnikiem „Oszczędzanie energii w obiektach komercyjnych” oraz zgłoszenie uwag w ramach konsultacji branżowych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Zarząd

Zarząd Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) tworzą doświadczeni menedżerowie rynku nieruchomości, reprezentujący różne sektory rynku nieruchomości.

PT_strona_o nas

PAWEŁ TOŃSKI

Prezes Zarządu PINK

Paweł Toński jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia PINK, a także Partnerem Zarządzającym odpowiedzialnym za zespół nieruchomości w CRIDO. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT oraz transakcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów EUR każda. Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej – w kategoriach: CIT, doradztwo transakcyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył prestiżową nagrodę Eurobuild Awards w 2017, 2018 oraz 2019 roku w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży nieruchomości.

KINGA BARCHOŃ

Członek Zarządu PINK

Kinga Barchoń jest Partnerem w Zespole Doradztwa Nieruchomościowego PwC Poland. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze transakcji, w tym doradztwie strategicznym, due diligence finansowym, przeglądzie dochodu operacyjnego netto, rachunkowości przejęć, przeglądzie prognoz, przeglądzie umów nabycia akcji oraz usługach post deal. Kinga Barchoń jest wykwalifikowaną księgową (ACCA), członkiem polskiego oddziału Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS), członkiem Urban Land Institute (ULI), Certified Fraud Examiner (CFE) oraz Certified Internal Auditor (CIA). Jej główne obszary specjalizacji to: transakcje na rynku nieruchomości, Due diligence finansowe, najwyższe i najlepsze badania użytkowania, optymalizacja i restrukturyzacja użytkowania nieruchomości, doradztwo strategiczne. Doświadczenie zdobywała w takich projektach jak:

 • usługi transakcyjne obejmujące ponad 200 projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów due diligence dotyczących celów z sektora nieruchomości i budownictwa.
 • przegląd funkcji finansowych w firmie zajmującej się handlem nieruchomościami, w tym rekomendacje dotyczące systemów i outsourcing niektórych funkcji
 • program optymalizacji dla właścicieli nieruchomości (telekomunikacja, dworce kolejowe) funkcji i portfeli nieruchomości. Wiodąca restrukturyzacja portfela nieruchomości jednego z największych banków (200 nieruchomości)
 • doświadczenie w zarządzaniu efektywnością nieruchomości
 • wsparcie biegłych w sektorze nieruchomości, restrukturyzacji portfela / nieruchomości oraz usług wsparcia budowlanego / rozwojowego
WG_strona_o_nas

WERONIKA GUERQUIN-KORYZMA

Członek Zarządu PINK

Weronika Guerquin-Koryzma jest partnerem w warszawskim biurze Baker McKenzie. Kieruje Praktyką Nieruchomości w Warszawie. Weronika doradza krajowym i zagranicznym inwestorom, deweloperom, funduszom inwestycyjnym i instytucjom finansowym w związku z transakcjami na rynku nieruchomości biurowych, logistycznych, handlowych, hotelowych i mieszkaniowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie nabyć (w tym portfelowych), oraz przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć na rynku nieruchomości, w zakresie strukturyzowania transakcji typu joint venture, przy transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego, a także zajmuje się doradztwem dotyczącym procesu deweloperskiego i komercjalizacji projektów.

AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ

Członek Zarządu PINK

Specjalista i menedżer z 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami oraz wycen nieruchomości. Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok. 1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA., pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio Dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej pracowała w agencji nieruchomości Henry Butcher Sp. z o. o. oraz w budownictwie. Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, Członek polskich organizacji zawodowych. Od 2018 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została Członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) w 2002 roku. Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS. Członek Urban Land Institute (ULI).

Kopia – Projekt bez nazwy

ARKADIUSZ RUDZKI

Członek Zarządu PINK

Arkadiusz Rudzki jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Wiceprezesem ds. wynajmu i sprzedaży, członek zarządu spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiedzialny za wynajem i sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelem nieruchomości i współpracą z kluczowymi klientami korporacyjnymi w regionie CEE. Pracę w spółce biurowej Skanska rozpoczął w 2012 roku w Polsce jako dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością nieruchomości, pełniąc jednocześnie funkcję Key Client Directora w zarządzie spółki na poziomie CEE. Następnie od stycznia 2016 r. kierował biznesem deweloperskim Skanska w Polsce jako dyrektor zarządzający, pozostając w zarządzie regionu CEE. W tym okresie spółka biurowa w Polsce sprzedała 15 budynków za kwotę ok. 841 mln euro, wynajęła około 387 000 mkw. i oddała do użytkowania 18 inwestycji o łącznej powierzchni ok. 402 000 mkw. Arkadiusz Rudzki posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, które zdobywał pracując dla wiodących instytucji finansowych, firm doradczych oraz funduszy private equity związanych z tym sektorem. 

KATARZYNA STEINER

Członek Zarządu PINK

Kopia – Projekt bez nazwy(3)

Katarzyna Steiner jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Dyrektor Finansową z 20-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w tym 15 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych. Od pięciu lat zarządza finansami firmy SEGRO w Europie Środkowej. SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 7 mln m2 o wartości 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu. Przed podjęciem pracy w SEGRO przez dziewięć lat związana z firmą IVG, początkowo w centrali firmy w Bonn, później w oddziale w Warszawie, wcześniej zaś z PricewaterhouseCoopers AG w Düsseldorfie. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) oraz innych międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz finansów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.