POLISH CHAMBER OF COMMERCIAL REAL ESTATE

Misją stowarzyszenia jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków. Współpracując z innymi organizacjami chcemy promować dobre standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych poprzez stworzenie swoim członkom platformy wymiany wiedzy, kontaktów i możliwości biznesowych.

news

events

reports

PINK

The Polish Chamber of Commercial Properties (PINK) brings together developers, investors and service providers who want to have a real impact on public affairs, regulations and have a positive impact on the image of the industry.

reports

join PINK to:

our members