BAROMETR PINK – koniec pierwszego kwartału pandemii w nieruchomościach komercyjnych

PINK prezentuje dokument, w którym liderzy rynku przedstawili podsumowanie pierwszego półrocza i prognozy na koniec roku.