BAROMETR PINK: wpisanie celów zrównoważonego rozwoju w strategię firm sektora real estate to dziś działanie „must have”