Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właścicieli nieruchomości mieszkalnych jak i niemieszkalnych będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez gminy.

Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła – nie więcej niż 1MW.

Katalog źródeł ciepła jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny oraz ogrzewanie elektryczne.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, znowelizowanej ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy dostępny jest here.

Na poinformowanie urzędu obowiązani mają 12 miesięcy, mogą to zrobić zarówno na piśmie jak i elektronicznie.

Niezłożenie deklaracji będzie karane bądź mandatem (do 500 zł) bądź grzywną (do 5 000 zł).

Szersze informacje można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq