RAPORT PINK – Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, wraz z zainteresowanymi firmami członkowskimi, przygotowała Raport – „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych”, który poddaje analizie przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz wykazuje nieadekwatność jej regulacji w odniesieniu do budynków komercyjnych.

Publikacja stanowi kolejny przejaw działań PINK w temacie dostępu telekomunikacyjnego do budynków komercyjnych i będzie wykorzystywana w kontaktach z administracją publiczną i dbaniu o interesy właścicieli nieruchomości komercyjnych, w szczególności podczas spotkań z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat poruszonych w raporcie kwestii.

W dokumencie zwrócono uwagę na zasadnicze różnice pomiędzy budynkami komercyjnymi i budynkami mieszkalnymi (zarówno na poziomie technicznym, jak i dotyczącymi odmienności charakteru świadczenia usług telekomunikacyjnych), które nie zostały uwzględnione w Megaustawie. Przedstawiono także praktyczne problemy związane z dostępem telekomunikacyjnym do nieruchomości, które wynikają z jedenastoletniej obserwacji obowiązywania Ustawy.

Materiał wskazuje, że nieodpłatny dostęp do nieruchomości dla przedsiębiorców komunikacyjnych kreuje sytuację, w której dochodzi do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości komercyjnych, bez jednoczesnego zapewnienia rekompensaty. Ponadto, właściciele nieruchomości komercyjnych nie wykazują zainteresowania wykorzystywaniem istniejącej już infrastruktury, dążąc zazwyczaj do zamontowania nowej. Takie działania stoją w sprzeczności z jednym z celów Dyrektywy kosztowej, a mianowicie zwiększeniem efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury. W związku z tym nie została zapewniona dbałość o interesy wszystkich podmiotów, a regulacja jest w sposób jednostronny korzystna wyłącznie dla przedsiębiorców komunikacyjnych.

W obliczu wykazanych w publikacji szeregu obserwacji oraz wniosków, konieczny wydaje się postulat doprecyzowania przepisów Megaustawy poprzez jednoznaczne przesądzenie o zastosowaniu przepisów ustawy wyłącznie do budynków mieszkalnych lub ewentualnie uwzględnienie zasadniczych różnic między budynkami komercyjnymi a mieszkalnymi poprzez wypracowanie odrębnych regulacji ich dotyczących w zakresie zasad dostępu telekomunikacyjnego.

Treść raportu dostępna będzie wyłącznie dla Członków PINK.