Informacja na temat projektu „Tarczy Finansowej dla Firm”

Podczas konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego przedstawili założenia przygotowywanej tarczy finansowej dla firm. Przedstawione propozycje zakładają przekazanie firmom „żywej gotówki”, co ma zapobiec likwidacji miejsc pracy i zapewnić płynność finansową.

 

W ramach programu przewidziane zostało wsparcie dla przedsiębiorców, których obroty spadły o 25% lub więcej.

 

Instrumentem wsparcia w ramach tarczy finansowej dla firm ma być subwencja w wysokości do 300 tys. zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz do 3,6 mln zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

 

Premier zapowiedział też, że maksymalnie 70% udzielonej subwencji będzie mogło być umorzone. Warunkami umorzenia ma być niezwolnienie pracowników oraz utrzymanie działalności przez przedsiębiorcę.

 

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował też, że w dniu dzisiejszym Rada Polityki Pieniężnej postanowiła o obniżeniu stóp procentowych.

 

Premier zapowiedział, że szczegółowe rozwiązania w ramach tarczy finansowej dla firm zostaną zaprezentowane w ciągu najbliższych 2 tygodni