Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekty zmian dwóch ważnych ustaw dla rynku nieruchomości komercyjnych.

Informacyjnie:

  1. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 24 stycznia 2023 roku. Teraz projektem zajmie się Komisja Prawnicza, której posiedzenia odbędą się od 3 do 10 lutego 2023 roku. Następnie projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, stanie się to prawdopodobnie pod koniec lutego. 
  2. w dniu 19 stycznia 2023 r. projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw  został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W dniach 7-8 lutego 2023 r. zaplanowane są posiedzenia Komisji Prawniczej, na których będzie rozpatrywany projekt. Następnie projekt trafi na Radę Ministrów w celu przyjęcia, prawdopodobnie może się to stać pod koniec lutego. 

Stale monitorujemy status zmian obu ustaw i będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszystkie istotne informacje na ten temat, w tym o podejmowanych przez nas działaniach.