Konsultacje dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W ramach konsultacji dotyczących przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Stowarzyszenie PINK złożyło w dniu 22 czerwca uwagi do dokumentu przygotowane we współpracy z firmami członkowskimi.