Pretekstem do utworzenia Stowarzyszenia PINK było kwestionowania zwrotów VAT od roku 2016 (kilkanaście zakwestionowanych transakcji dot. ponad milion VAT) . W wyniku działań miedzy innymi Stowarzyszenia PINK (korespondencja, spotkania, raport) Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, po którym zaniechano kwestionowania transakcji . Od 2018 roku zajęliśmy się szeroko innymi tematami legislacyjnymi.

 

O nas

Branża nieruchomości komercyjnych dysponuje w Polsce aktywami o wartości ponad 250 mld złotych. Od 30 lat dynamicznie się rozwija, stając się jednym z najważniejszych segmentów gospodarki, który ma przed sobą wiele szans i wyzwań. Dlatego Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) zrzesza w jednej organizacji przedstawicieli wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych  – firmy deweloperskie, inwestorów, wykonawców, doradców i zarządców nieruchomości, a także podmioty doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego.

PINK jest reprezentantem branży nieruchomości komercyjnych w Polsce, miejscem wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i umacniania współpracy między firmami. Stowarzyszenie PINK daje swoim partnerom możliwość  wywierania realnego wpływu na środowisko gospodarcze oraz otoczenie polityczne i społeczne. Punktem wyjścia do utworzenia Stowarzyszenia PINK było zakwestionowanie w 2016 roku poprawności zwrotu podatku VAT w ramach historycznych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. W wyniku działań miedzy innymi PINK Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, po którym zaniechano kwestionowania transakcji. W następstwie tych działań od 2018 roku Stowarzyszenie zajęło się również innymi tematami legislacyjnymi wpływającymi na rynek nieruchomości komercyjnych.


Wybrane działania, jakie zrealizowaliśmy:

 • VAT on asset transactions – 2016-2018 (meetings, report and correspondence);
 • FINN (equivalent to REIT) – 2018 (raport i uwagi);
 • od 2020 roku współpraca ze Stowarzyszeniem REIT; w kwietniu 2021 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wytycznych do ustawy; udział jako ekspert zewnętrzny w spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ustawy w lipcu 2021;
 • withholding tax (WHT) - correspondence 2019 and 2020;
 • the so-called building regulation and construction project issues – opinions February and July 2020, December 2021;
 • so-called mega-act – 2019 i 2020 (uwagi, komisje sejmowe i szkolenia, korespondencja z UKE); kwiecień 2021 – przygotowanie raportu pt. „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych” opracowanego we współpracy z Dentons Europe, Arcadis Polska, Ghelamco Poland., Globalworth Poland, HB Reavis Poland, Knight Frank oraz Skanska Property Poland; od sierpnia 2021 trwające nadal działania wspólnie z kancelarią Łukaszewicz  mające na celu uniknięcie zapisów niekorzystnych dla właścicieli budynków-(korespondencja i spotkania z KPRM i UKE);
 • so-called anti-crisis shields – marzec – lipiec 2020 (zgłaszanie uwag, proaktywna publikacja postulatów jak kwestie braku symetrii w traktowaniu właścicieli nieruchomości i najemców, wsparcie dla sektora, zniesienie bezczynności urzędów;
 • ECL (European Communications Code) w kontekście zmian do Megaustawy, sierpień 2020;
 • retention fee - September 2020
 • income tax – wrzesień-październik 2020 (pisma, raport i ekspertyza wysłane do Ministerstwa Finansów, zgłaszanie uwag, webinar i wypowiedzi w prasie), sierpień 2021 –  pismo w sprawie uwag do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, lipiec 2022 zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • perpetual usufruct – czerwiec-lipiec 2021, wysłane pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, uczestnictwo członków PINK w debacie organizowanej przez Rzeczpospolita; dalsze pisma do MR listopad 2021 oraz do Ministerstwa Finansów, grudzień 2021 i marzec 2022 w sprawie zgód właścicielskich;
 • powroty do biura – listopad-grudzień 2020 – podjęcie inicjatywy członków PINK dotyczącej kampanii społecznej, kampania przeprowadzona a wokół EFNI, wypowiedzi w prasie  jesień 2021 roku; debaty transmitowane na żywo do odsłuchania na stronie wbiurze2022.pl, kwiecień i maj 2022, projekt w toku;
 • consultation on the revision of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings – czerwiec 2021 – przekazanie uwag do dokumentu opracowanych we współpracy z firmami członkowskimi;
 • amendment to the Spatial Planning and Development Act– styczeń 2021 udział w debacie, styczeń 2021 zgłoszone uwagi w ramach prekonsultacji, obszerne uwagi w ramach konsultacji zgłoszone maj 2022. Uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, dyrektora Michała Gila w prezentacji i panelu dyskusyjny na konferencji PINK w czerwcu 2022;
 • ESG and sustainable construction: raport PINK 2021, utworzenie grupy roboczej ESG 2022;
 • optymalizacja zużycia energii: sierpień/wrzesień 2022 prace nad poradnikiem optymalizacji zużycia energii w obiektach komercyjnych oraz zgłoszenie uwag w ramach konsultacji branżowych z MRiT

Management Board

Zarząd Stowarzyszenia PINK to doświadczeni menedżerowie reprezentujący różne sektory rynku nieruchomości.

 

PAWEŁ TOŃSKI President of the PINK Management Board

Paweł Toński is the co-founder and CEO of the PINK Association, as well as the Managing Partner responsible for the real estate team at CRIDO.

Paweł Toński is a co-founder and President of the Management Board of PINK Association as well as a Managing Partner responsible for the real estate team in CRIDO. He has over 20 years of experience in tax advisory, in particular in the area of CIT, transactions and restructuring. Paweł has advised on the development of international and national investment and ownership structures. He has actively participated in the planning and negotiation of several dozen acquisitions, sales or reorganizations of assets with a value of at least several hundred million EUR each. For his achievements Toński received numerous awards in the rankings of tax advisors published by Rzeczpospolita and Dziennik Gazeta Prawna – in categories: CIT, transaction and M&A consulting. The real estate team led by him in CRIDO won the prestigious Eurobuild Awards in 2017, 2018 and 2019 in the category of the best tax advisor in Poland for the real estate industry.

Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej – w kategoriach: CIT, doradztwo transakcyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył prestiżową nagrodę Eurobuild Awards w 2017, 2018 oraz 2019 roku w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży nieruchomości.

KINGA BARCHOŃ Member of the PINK Management Board

Kinga is a Partner in PwC Poland Real Estate Advisory Team. She has more than 20 years experience in transaction support, including strategic advisory, financial due diligence, review of Net Operating Income, acquisition accounting, review of projections, review of share purchase agreements and post deal services.

Kinga Barchoń jest wykwalifikowaną księgową (ACCA), członkiem polskiego oddziału Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS), członkiem Urban Land Institute (ULI), Certified Fraud Examiner (CFE) oraz Certified Internal Auditor (CIA). Jej główne obszary specjalizacji to: transakcje na rynku nieruchomości, Due diligence finansowe, najwyższe i najlepsze badania użytkowania, optymalizacja i restrukturyzacja użytkowania nieruchomości, doradztwo strategiczne.

She gained the experience in such project as:

 • usługi transakcyjne obejmujące ponad 200 projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów due diligence dotyczących celów z sektora nieruchomości i budownictwa,
 • przegląd funkcji finansowych w firmie zajmującej się handlem nieruchomościami, w tym rekomendacje dotyczące systemów i outsourcing niektórych funkcji,
 • program optymalizacji dla właścicieli nieruchomości (telekomunikacja, dworce kolejowe) funkcji i portfeli nieruchomości. Wiodąca restrukturyzacja portfela nieruchomości jednego z największych banków (200 nieruchomości),
 • doświadczenie w zarządzaniu efektywnością nieruchomości,
 • wsparcie biegłych w sektorze nieruchomości, restrukturyzacji portfela / nieruchomości oraz usług wsparcia budowlanego / rozwojowego.

WERONIKA GUERQUIN-KORYZMA Member of the PINK Management Board

Weronika Guerquin-Koryzma jest partnerem w warszawskim biurze Baker McKenzie. Kieruje Praktyką Nieruchomości w Warszawie. Weronika doradza krajowym i zagranicznym inwestorom, deweloperom, funduszom inwestycyjnym i instytucjom finansowym w związku z transakcjami na rynku nieruchomości biurowych, logistycznych, handlowych, hotelowych i mieszkaniowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie nabyć (w tym portfelowych), oraz przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć na rynku nieruchomości w zakresie strukturyzowania transakcji typu joint venture, przy transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego. Zajmuje się także doradztwem dotyczącym procesu deweloperskiego i komercjalizacji projektów.

AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ Member of the PINK Management Board

Specjalista i menedżer z 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami oraz wycen nieruchomości. Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok. 1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA., pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio Dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej pracowała w agencji nieruchomości Henry Butcher oraz w budownictwie.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, Członek polskich organizacji zawodowych. Od 2018 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została Członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) w 2002 roku. Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS. Członek Urban Land Institute (ULI).

ARKADIUSZ RUDZKI Member of the PINK Management Board

Arkadiusz Rudzki is a Member of the Management Board of the PINK Association and the Vice President for Leasing and Sales, a member of the management board of the Skanska office company in Central and Eastern Europe, responsible for the rental and sale of investment products as well as real estate portfolio management and cooperation with key corporate clients in the CEE region. He started working in the Skanska office company in 2012 in Poland as a director for leasing and real estate value management, simultaneously serving as a Key Client Director in the company's management board at the CEE level. Then, from January 2016, he managed the Skanska development business in Poland as managing director, remaining in the CEE region board. During this period, the office company in Poland sold 15 buildings for the amount of approx. EUR 841 million and leased approx. 387,000 sq m. and handed over for use 18 investments with a total area of approx. 402,000 sq m.

Arkadiusz Rudzki has 20 years of experience in the real estate market, which he gained by working for leading financial institutions, consulting companies and private equity funds related to this sector.

KATARZYNA STEINER Member of the PINK Management Board

Katarzyna Steiner jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Dyrektor Finansową z 20-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w tym 15-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych. Od pięciu lat zarządza finansami firmy SEGRO w Europie Środkowej. SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 7 mln m2 o wartości 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu.

Przed podjęciem pracy w SEGRO przez dziewięć lat związana z firmą IVG, początkowo w centrali firmy w Bonn, później w oddziale w Warszawie, wcześniej zaś z PricewaterhouseCoopers AG w Düsseldorfie. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) oraz innych międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz finansów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Misje i Cele

Misją Stowarzyszenia PINK jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Współpracując z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi promujemy dobre praktyki i wyznaczamy standardy działania w naszej branży.

Celem Stowarzyszenia PINK jest:

 • współpraca z władzami samorządowymi, administracją państwową i organizacjami międzynarodowymi w sprawach związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości komercyjnych,
 • wpływ na proces kształtowania prawa poprzez opiniowanie założeń i projektów legislacyjnych, mających wpływ na prawa oraz interesy podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych,
 • budowanie zaufania oraz pozytywnego odbioru rozwiązań proponowanych przez branżę nieruchomości komercyjnych wśród opinii publicznej,
 • tworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych.

Activities

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy  własne oraz prowadzi działania  na wniosek  członków PINK, a także w ramach współpracy z innymi organizacjami branżowymi, administracją państwową i samorządową. Patronuje również wybranym inicjatywom i wydarzeniom istotnym dla branży nieruchomości komercyjnych w Polsce.

 

Selected activities we carry out:

 

 • organizowanie spotkań dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych, a także uczestnictwo w takich wydarzeniach,
 • cooperation with people, entities and organizations supporting similar goals,
 • supporting economic initiatives and projects of members related to the commercial real estate industry,
 • conducting talks with appropriate state institutions on issues affecting the activities of entities related to the commercial real estate industry,
 • cooperation with ministries, issuing opinions on legislative changes, providing information and reports supporting our position in the industry.
 • maintaining relations with the media,
 • running an informative website and social media profiles.