Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Order No. 286 of the Prime Minister Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Obwieszczenie określa wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości na 2023 r.

Stawka maksymalna w zakresie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 12,62% – nowa stawka maksymalna to 1,16 zł.

Jeżeli zaś chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalnością gospodarczej stawka maksymalna wzrosła o 11,81% do kwoty 28,78 zł,

Stawka maksymalna co do opodatkowania budowli pozostaje w niezmiennej wysokości 2%.

Treść obwieszczenia dostępna jest here.