PISMO PINK z dnia 22 marca 2020 roku do Ministerstwa Rozwoju

Uwagi PINK do propozycji Ministerstwa Rozwoju z dnia 21 marca 2020 roku dotyczących ustawy specjalnej zwanej „Tarcza Antykryzysowa”