Podsumowanie projektu Tarczy Antykryzysowej

W kontekście istotnych dla branży nieruchomości komercyjnych rozwiązań wskazać należy na następujące:

 • utrzymanie przepisu przewidującego obniżenie o 90% czynszu najmu dla najemców w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, których działalność z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii została zakazana lub ograniczona;

 • częściowe zniesienie zakazu handlu w niedziele w części odnoszącej się do zatowarowania;

 • przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r.;

 • przyznanie radom gmin możliwości zmiany terminu płatności podatku od nieruchomości;

 • czasowe zawieszenie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

 

Dodatkowo, projekt przewiduje:

 • mechanizmy wsparcia dla pracodawców i pracowników – dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie ze składek ZUS, możliwość wprowadzenia elastycznego czasu pracy;

 • wprowadzenie możliwości skorzystania przez mikroprzedsiębiorców z pożyczki do kwoty 5.000 zł;

 • przyznanie Ministrowi Finansów możliwość do przesunięcia obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o rachunkowości;

 • zawieszenie terminów sądowych;

 • zawieszenie, z urzędu lub na wniosek, postępowań i kontroli podatkowych.

 

W dniu jutrzejszym projekt ma zostać przyjęty przez however, the Sejm,, najprawdopodobniej w poniedziałek przez Senat, a we wtorek ma zostać podpisany przez Prezydenta RP, tak aby zawarte w projekcie przepisy mogły zacząć obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Tarcza antykryzysowa składa się z projektów dotyczących:

 • wsparcia finansowego i instrumentów pomocowych dla pracodawców i pracowników;

 • wsparcia finansowego dla służby zdrowia;

 • zasad udzielania pomocy przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju;

 • przepisów dotyczących pomocy publicznej i restrukturyzacji przedsiębiorców.

 

Projekty dostępne są pod następującymi adresami:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-123-2020

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-124-2020

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-125-2020

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-126-2020

 

Będziemy monitorować dalsze prace nad tym projektem, w szczególności w kontekście możliwości wprowadzania na sejmowym etapie prac legislacyjnych poprawek.”