Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych partnerem Konferencji ESG organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH) [12-13 października 2023]

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie) zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki.

POLSKA IZBA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (PINK) jest Patronem i Partnerem wydarzenia.

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. W opinii oraganizatorów wydarzenia skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów – tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, integrujące podmioty rynkowe i pozarynkowe wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. W tym kontekście zostanie zwrócona uwaga na wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Zaproszenie na Konferencję ESG kierowane jest do przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, organizacji branżowych oraz firm doradztwa biznesowego. Celem organizatorów wydarzenia jest utworzenie forum do prezentacji wyników badań naukowych oraz do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transformacją ESG.

Uczestnictwo w Konferencji ESG jest płatne. Członkowie Stowarzyszenia PINK otrzymali 5% upustu.

Więcej informacji dostepne na stronie internetowej wydarzenia: www.sgh.waw.pl/transformacja-esg