Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) partnerem raportu Colliers „ESG na Placu Budowy” [premiera 28 listopada 2023]

Przedstawiamy pierwszy w Polsce raport firmy doradczej Colliers analizujący rynek budowlanym pod kątem zrównoważonego rozwoju w fazie wykonawczej procesu inwestycyjnego oraz dostosowywania do wymogów ESG. Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) jest patronem merytorycznym tego raportu.

Raport „ESG na placu budowy”, stworzony przez ekspertów Colliers, dotyczy stopnia przygotowania sektora wykonawczego budownictwa kubaturowego na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Raport ma charakter subiektywny i zawiera podsumowanie doświadczeń największych firm wykonawczych w Polsce oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kilkudziesięciu firm z całego sektora.

Z raportu dowiecie się, m.in.:

  • Jakie elementy Wykonawcy już realizują w zgodzie z ESG?
  • Jakie kwestie są możliwe do udoskonalenia?
  • Czy przedstawicieli sektora czekają dodatkowe prace dokumentacyjne?
  • Jak może wyglądać nadzór budowy za kilka lat?
  • Co może wpłynąć na zmianę społecznego wizerunku placu budowy?
  • Jakie elementy ESG wydają się być ryzykiem, a nawet absurdem?
  • Co będzie realną optymalizacją, a co wyłącznie wizjonerską mową przyszłości?

Wyniki ankiety pokazują, że dobrą znajomość zagadnień ESG częściej deklarują pracownicy firm wykonawczych niepracujący na budowie oraz obejmujący wysokie stanowiska. Ponad połowa wszystkich ankietowanych słyszała o ESG, ale nie zna szczegółów, natomiast ponad 1/4 zupełnie nie wie, z czym to się wiąże – są to głównie osoby pracujące na budowie. 

Firmy budowlane, tak jak większość innych podmiotów prywatnych i spółek giełdowych, będą objęte obowiązkiem raportowania Zrównoważonego Rozwoju od 2024 roku i wiele organizacji będzie musiało wdrożyć reguły ESG w swoją działalność. W niniejszym raporcie dotykamy jednak tematu ESG od strony centralnej działalności biznesowej firm budowlano-wykonawczych, czyli samej realizacji projektów na placu budowy, nie wychodząc poza jego ogrodzenie.

Patronami merytorycznymi raportu są: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polish Green Building Council (PLGBC), Polski Klaster Budowlany, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa.

Zapraszamy do lektury!