Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W dniu 17 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych.

Projekt przewiduje przedłużenie do dnia 30 września 2022 roku terminu przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do dnia 21 marca 2022 roku.

Treść projektu dostępna jest here.