Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Projektowane rozporządzenie określa:

  • z jakich elementów składać się ma dziennik budowy;
  • jakie czynności w ramach wydawania dziennika budowy będzie podejmował organ administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego;
  • wymogi techniczne dotyczące dziennika budowy w postaci papierowej;
  • jak powinny wyglądać wpisy w dzienniku budowy, a zwłaszcza te o kluczowym znaczeniu (dot. powoływania osób na określone funkcje na budowie lub protokołów związanych procesem budowlanym);
  • sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu na prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku.

Konsultacje publiczne projektu potrwają do dnia 26 sierpnia 2022 roku.

Treść projektu dostępna jest here.