STOWARZYSZENIE PINK przesłało stanowisko do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy w związku pominięciem budynków magazynowych (kategoria 104) na liście budynków wykorzystywanych przy wyznaczaniu granic OWZ.

Z dniem 16 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (treść rozporządzenia dostępna jest here).

Jednym z głównych założeń reformy planistycznej z 2023 r. jest ograniczenie stosowania narzędzia w postaci decyzji WZ tylko do tych obszarów, które gmina sama wskaże w planie ogólnym. Nowe narzędzie w postaci obszarów uzupełnienia zabudowy (OWZ) oddaje władztwo planistyczne w ręce gminy w zakresie ustalania, dla których terenów nie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy, bez konieczności uchwalania planów miejscowych.

W Rozporządzeniu wskazano, jakie budynki będą wykorzystywane przy wyznaczaniu granic obszarów uzupełnienia zabudowy, jednakże lista ta nie obejmuje budynków magazynowych (kategoria 104).

Choć na skutek uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych MRiT uwzględniło uwagi dotyczące dodania budynków magazynowych do listy, to w ostatecznej wersji rozporządzenia opublikowanej w Dzienniku Ustaw zabrakło wspomnianej kategorii budynków. Brak ten powoduje, że nie będzie możliwe uzupełnienia zabudowy magazynowej na obszarach nieobjętych planami miejscowymi. 

W związku powyższym, Stowarzyszenie PINK zaapelowało o dokonanie zmian w Rozporządzeniu poprzez uzupełnienie katalogu budynków wykorzystywanych przy wyznaczaniu granic obszarów uzupełnienia zabudowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o budynki magazynowe (104).

Treść stanowiska Stowarzyszenia PINK dostępna jest HERE.

 

Dziękujemy członkom Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) za wniesione uwagi!!!