Udział PINK w Okrągłym Stole Gospodarczym, na zaproszenie Unii Metropolii Polskich

W dniu 29 kwietnia PINK, zaproszony przez Unię Metropolii Polskich uczestniczył  w Okrągłym Stole Gospodarczym,
prowadzonym przez wice prezydenta Michała Olszewskiego z Udziałem Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, przedstawicieli Miast Polskich (prezydenci lub zastępcy) oraz BCC i organizacje pracodawców np. Pracodawcy Polscy, Lewiatan, ABSL, Rada Przedsiębiorców, a także z udziałem GDS (grupa Doradztwa Strategicznego).
Celem Okrągłego Stołu jest stworzenie platformy eksperckiej z udziałem samorządów i przedsiębiorców i wypracowanie jak najlepszego sposobu komunikacji z rządem w sprawach legislacji w rzeczywistości po-covidowej.