WEBINAR: WPŁYW GLOBALNEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ I POLITYCZNEJ NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – 29 MARCA 2022