Aktualne działania PINK w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich.

W marcu br. PINK skierowało pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazując na potrzebę uregulowania kwestii uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich w kontekście problemów, z którymi borykają się użytkownicy wieczyści.

W pismach skierowanych do resortu sprawiedliwości oraz resortu rozwoju, PINK podniosło, że problemy, które uniemożliwiają między innymi racjonalne planowanie inwestycji komercyjnych na większych nieruchomościach, mogłoby zostać rozwiązane w drodze uregulowania trybu uzyskiwania takich zgód poprzez zastosowanie do ich wydawania procedury administracyjnej.

Oczekujemy na odpowiedź ze strony obu resortów – o postępach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.