BAROMETR PINK: Trendy i wyzwania w zakupie zielonej energii dla nieruchomości komercyjnych

Jak planować i wdrażać strategie zakupu energii, biorąc pod uwagę aktualne trendy i dostępne na rynku modele pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych? Jak przygotować się do podpisywania umów cPPA (ang. Corporate Power Purchase Agreements)? Jak wygląda proces bilansowania w różnych modelach, w kontekście umów PPA? Podczas webinaru zorganizowanego przez Stowarzyszenie PINK i RICS dokonano identyfikacji i analizy najlepszych praktyk rynkowych związanych z zakupem energii. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z firm: Dentons, OZEOS, CBRE, Colliers i GoldenPeaks Capital Trading.

PUBLIKACJA PL | EN