Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | notatki prasowe

Pink przekazał w dniu 24 marca do prasy notatkę prasową

Linki do publikacji:   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych: w dialogu publicznym i w projektach rządowych nie zostały wystarczająco uwzględnione opinie deweloperów, właścicieli i inwestorów   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje o pomoc dla wszystkich podmiotów branży   PINK: symetryczna…