Dane dotyczące rynku biurowego w Warszawie – I półrocze 2019 roku