Polish Banks Association has published a statement in regard to the extension of the loan moratorium

The extension is possible due to the reactivation of the Guidelines for statutory and non-statutory moratorium on the repayment of the loans by the European Banking Authority, which have extended the date for the application of the moratorium until March 31st, 2021. Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, które przedłużyły termin stosowania moratoriów do 31 marca 2021r.

 

Z mechanizmu skorzystać będą mogli także średni i duzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

 

Do działań pomocowych objętych mechanizmem należą odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na 3 lub 6 miesięcy, w zależności od tego, czy zainteresowany podmiot skorzystał z pierwszego moratorium. Ponadto, obejmują one także produkty odnawialne, produkty leasingowe i produkty faktoringowe – odnowienie i odroczenie spłat możliwe także na okres 3 lub 6 miesięcy.

 

Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych we wspólnym liście z 8 grudnia 2020r. wraz z Polską Radą Centrów Handlowych, Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i Związkiem Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich o uwzględnienie branży nieruchomości komercyjnych przy tworzeniu regulacji umożliwiających  czasowe uelastycznienie warunków i zasad obsługi kredytów oraz dostęp do instrumentów płynnościowych, w tym czasowego zawieszania przez banki spłaty zobowiązań kredytowych.

 

Dokładną listę kryteriów, które muszą spełniać podmioty pragnące skorzystać z moratorium znaleźć można pod adresem:

https://zbp.pl/aktualnosci/komunikaty/przedluzenie-moriatorium-na-kredyty