Związek Banków Polskich opublikował stanowisko dotyczące przedłużenia moratorium kredytowego

Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, które przedłużyły termin stosowania moratoriów do 31 marca 2021r.

 

Z mechanizmu skorzystać będą mogli także średni i duzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

 

Do działań pomocowych objętych mechanizmem należą odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na 3 lub 6 miesięcy, w zależności od tego, czy zainteresowany podmiot skorzystał z pierwszego moratorium. Ponadto, obejmują one także produkty odnawialne, produkty leasingowe i produkty faktoringowe – odnowienie i odroczenie spłat możliwe także na okres 3 lub 6 miesięcy.

 

Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych we wspólnym liście z 8 grudnia 2020r. wraz z Polską Radą Centrów Handlowych, Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i Związkiem Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich o uwzględnienie branży nieruchomości komercyjnych przy tworzeniu regulacji umożliwiających  czasowe uelastycznienie warunków i zasad obsługi kredytów oraz dostęp do instrumentów płynnościowych, w tym czasowego zawieszania przez banki spłaty zobowiązań kredytowych.

 

Dokładną listę kryteriów, które muszą spełniać podmioty pragnące skorzystać z moratorium znaleźć można pod adresem:

https://zbp.pl/aktualnosci/komunikaty/przedluzenie-moriatorium-na-kredyty