ZOBACZ WSZYSTKIE

03 lutego 2021
PINK został Partnerem Wspierającym IV edycji TOP WOMAN IN REAL ESTATE Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu -
01 lutego 2021
Najważniejsze zmiany w zakresie obostrzeń epidemicznych obowiązujące do 14 lutego 2021 roku otwarcie sklepów w galeriach handlowych – w odpowiednim

najnowsze aktualności

W dniu 13 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

 

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza ustawa:

 

 • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
 • skrócenie z 10 lat do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla zobowiązań dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie:
  • zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku,
  • przestrzegania warunków umowy,
  • przechowywania treści porozumienia przez gminę i właściwego ministra oraz utrzymywania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych;
 • powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:
  • źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
  • źródeł energii elektrycznej,
  • spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
 • powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne.

 

Treść ustawy dostępna jest tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/574_u/$file/574_u.pdf.

 

Przepisy ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do utworzenia i funkcjonowania CEEB, których wejście w życie następować będzie z dniem wdrożenia stosownych rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie tej ewidencji, określonych w komunikacie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra.

Informacja dotycząca ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

pobierz dokument

13 listopada 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ