Informacje dotyczące rozporządzeń Ministra Rozwoju

W dniu 18 września 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (link)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (link)

 

Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 19 września 2020 roku.

Uwagi zgłaszane przez PINK zostały częściowo uwzględnione.