Nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach w związku ze stanem epidemii (przepisy obowiązujące od 25 lipca 2020 roku)

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmniejszenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust;
  • zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • obniżenie maksymalnego limitu uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań na 1 osobę na 2,5 m2;
  • zwiększenie limitu publiczności w obiektach sportowych do 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;
  • zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, ale również w trakcie imprez artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych;
  • wznowienie świadczenia usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Treść nowelizacji można znaleźć tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000129201.pdf.