Nowelizacja ustawy covidowej – mechanizmy wsparcia dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi

Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji ustawy covidowej, wprowadzającą kolejne mechanizmy wsparcia dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

 

Projekt zakłada także wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla najemców w centrach i galeriach handlowych. Zgodnie z najnowszą propozycją – najemcom objętym zakazem prowadzenia działalności przysługiwać będzie obniżka czynszu w wysokości 80% w czasie zamknięcia oraz 50% w okresie 3 miesięcy następujących po zniesieniu ograniczeń.

 

W ocenie PINK, zaproponowane rozwiązania w całości przerzucają koszt wsparcia dla najemców na wynajmujących. Jest to o tyle zaskakujące, że w zdecydowanej większości najemcy mogli skorzystać z wsparcia przewidzianego w tzw. Tarczach antykryzysowych i w Tarczach Finansowych PFR, zaś branża nieruchomości komercyjnych została z nich niemalże wykluczona.

 

Wyrażamy nadzieję, że ostateczna treść przepisów ustawy uwzględni prawa właścicieli nieruchomości komercyjnych i wprowadzi sprawiedliwe rozwiązania prawne.

 

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji