Nowelizacja ustawy o maksymalnych cenach energii – najemcy lokali użytkowych objęci ceną maksymalną

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na mocy nowelizacji wspomnianej ustawy dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, najemcy lokali użytkowych będący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawa  z dnia 8 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, będą mogli skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej energii elektrycznej, bez względu na to, czy wynajmujący lokale są odbiorcami uprawnionymi w rozumieniu nowelizowanej ustawy.  

Na tle stosowania wspominanych przepisów pojawia się wiele problemów praktycznych, związanych chociażby ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z ceny maksymalnej, które to jest warunkiem zastosowania tej ceny oraz ze wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy wynajmującymi a najemcami.

Stowarzyszenie PINK ma świadomość problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów. Stale monitorujemy sytuację i będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszystkie istotne informacje na ten temat, w tym te o podejmowanych przez nas działaniach.