Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pismo PINK z dnia 27 kwietnia 2020 roku

W dniu 3 czerwca 2020 roku PINK otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju na pismo PINK z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie praktycznych aspektów stosowania przepisów tzw. tarcz antykryzysowych w odniesieniu do trwających procesów inwestycyjno-budowlanych.