OPINIA PINK: ocena projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych