PINK prezentuje dane dotyczące rynku biurowego na rynkach regionalnych na koniec II kwartału 2020 roku