PINK prezentuje wyjaśnienia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie Megaustawy i dostępu do nieruchomości

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych od dłuższego już czasu angażuje się w sprawie regulacji zawartych w tzw. Megaustawie (ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) w zakresie odnoszącym się do dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości komercyjnych i powstających w tym zakresie problemów dla Członków.

 

Jednym z ostatnich działań w tym temacie było skierowanie do resortu cyfryzacji pytań i wątpliwości, które pojawiają się w związku z ostatnią nowelizacją Megaustawy (zmiany te weszły w życie 25 października 2019 r.) 
W naszym piśmie (pobierz dokument)poruszyliśmy przede wszystkim zagadnienie dotyczące instalacji telekomunikacyjnej w budynku jako części składowej nieruchomości. Dodatkowo, dopytaliśmy Ministerstwo Cyfryzacji o działania, jakie powinni podejmować właściciele/zarządcy/użytkownicy wieczyści po otrzymaniu wniosków od przedsiębiorców telekomunikacyjnych o uzyskanie dostępu do nieruchomości, a także o wątpliwości, jakie pojawiają się w odniesieniu do stanu prawnego w związku z ostatnią nowelizacją Megaustawy.

W odpowiedzi z dnia 20 lipca 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji podjęło próbę rozwiania zgłoszonych przez PINK wątpliwości – szczegółowe odpowiedzi na pytania można znaleźć poniżej w załączonym skanie pisma. Jakkolwiek otrzymane stanowisko resortu cyfryzacji rozwiewa pewien zakres wątpliwości pojawiających się na gruncie Megaustawy, to jednak w ogólności są one niewystarczające. Co jednak istotne, zgodnie z sugestią resortu cyfryzacji, PINK dalej będzie podejmować działania w tym temacie i współpracować z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) jako organem odpowiedzialnym za egzekwowanie stosowania (także przez właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości komercyjnych) przepisów Megaustawy i udostępniania budynków i stworzonej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

 

Gdyby w Państwa bieżącej działalności pojawiały się jakiekolwiek problemy związane z instalacjami teletechnicznymi i telekomunikacyjnymi – prosimy o kontakt z PINK. Wszelkie zebrane w ten sposób uwagi/sugestie/postulaty zostaną przez nas wykorzystane w naszych kolejnych działaniach.