Pismo do Unii Metropolii Polskich – skuteczne wsparcie przedsiębiorców

W dniu 3 kwietnia 2020 roku PINK wystosował pismo do Unii Metropolii Polskich z propozycją nawiązania dialogu w celu skutecznego wsparcia przedsiębiorców w związku z COVID-19, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste.